Referenties

Isabella Magioncalda, adviseur

”Vooral dankzij jou is het debat een succes geweest. Ik vond het fantastisch om te zien hoe jij de spanning opbouwde en de zaal mee kreeg!! Van sommige mensen kreeg ik te horen dat ik het hele programma met jou had moeten vullen.”

CMO Groningen

·  Jan Peter Balkenende

“Langs deze weg wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw actieve deelname aan de opening van het Breed Initiatief Maatschappelijke binding op 22 juni jl. in de Ridderzaal. De boodschap waarom u wilt bijdragen aan “één Nederland” heeft u ten overstaan van alle aanwezigen en de media zeer duidelijk en aansprekend verwoord. Daarvoor mijn complimenten.”

Minister-President

·  Jan Peter Balkenende

“Gaarne wil ik met deze brief nogmaals blijk geven van mijn waardering voor uw initiatief met betrekking tot het event‘inspiratie voor integratie’. Zoals deze op 24 oktober jl. in Noordwijk onder uw bezielende leiding heeft plaats-gevonden. U hebt terecht een jaar geleden hiervoor aandacht gevraagd en bent van start gegaan. Het heeft tot een goed en positief resultaat geleid, waarin ik met plezier heb kunnen bijdragen.”

Minister-President

·  M.J. Cohen

“Als juryvoorzitter van de Inspiratie Voor Integratie (IVI) contest 2006/2007 heb ik je leren kennen als een inspirerend en hartelijk persoon. Je hebt op 23 maart 2007 gesproken tijdens het Inspiratie Voor Integratie Gala. Dit deed je voor een zaal bestaande uit 520 gala gasten vanuit het bedrijfsleven en uit de non-profit sector. Die avond was bedoeld om aandacht te geven aan de 15 rolmodellen die met hun projecten anderen hebben geïnspireerd en gemotiveerd.
Je hebt er mede voor gezorgd dat H.K.H. Prinses Máxima zich had verbonden aan de avond. Je hebt de mensen geïnspireerd en uitgedaagd om op een andere manier naar diversiteit en naar de multiculturele samenleving te kijken. Je hebt de gasten bewust gemaakt over de effecten en de kracht van biculturaliteit.
Tevens heb je, vooral aan het bedrijfsleven, laten zien wat de voordelen zijn als je mensen met een tweede cultuur aanneemt, kortom wat de meerwaarde is. Mijn complimenten voor je presentatie.”

Burgemeester Amsterdam

·  George Kabalt

“Op 17 september jl. heb je een netwerk college gegeven voor 150 ABN AMRO talenten. Je hebt de mensen geïnspireerd en getriggerd om op een andere manier te netwerken. Met jouw werkwijze laat je zien hoe je de methode DIDI gebruikt, wat je doelstelling is en dat je over inzicht en durf beschikt waarbij je eigen ervaringen met Balkenende en Stedman Graham als voorbeeld neemt. Tevens combineer je jouw Turkse achtergrond voor het netwerken wat veel resultaat oplevert.”

ABN AMRO bank N.V.

Share Button