Inspiratie voor Integratie

15.15-15.30 uur   Inspiratie voor integratie.

Yesim Candan
Nederlanders denken in clichés over hun allochtone of liever gezegd biculturele medeburgers. De sfeer is de laatste jaren in Nederland harder geworden; er treedt verwijdering op tussen bevolkingsgroepen. Het is tijd voor een tegengeluid en daarom heeft Yesim Candan de wedstrijd inspiratie voor integratie georganiseerd. Dertien rolmodellen zijn gekozen om een sneeuwbaleffect te creëren in Nederland. Zo’n sneeuwbaleffect is geslaagd wanneer de rolmodellen anderen hebben geïnspireerd met hun projecten, achtergrond en hun persoonlijkheid. De doelstelling is tweeledig: de beeldvorming in Nederland over biculturelen een nieuwe impuls geven en de positieve boodschap dat een tweede cultuur een verrijking is. Het is tijd voor vernieuwing! 
Share Button